Anunț de consultare publică

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale "Egalitate, incluziune, diversitate" pentru perioada 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „Egalitate, incluziune, diversitate” 2016-2020

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării supune dezbaterii publice următorul document:  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind  aprobarea Strategiei naţionale "Egalitate, incluziune, diversitate" pentru perioada 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea strategiei naţionale „Egalitate, incluziune, diversitate” 2016-2020.

 

Fișiere atașate:

 

În urma primei întâlniri inter-instituționale, organizată la sediul Consiliului în data de 19 aprilie 2017, s-a decis, la sugestia reprezentanților instituțiilor participante (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Educației Naționale, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați), prelungirea termenului de depunere a propunerilor și observațiilor referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii până la data de 21.06.2017, acestea putând fi transmise în scris pe adresa Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, P-ța Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București, prin fax la numărul 021/312.65.85 sau pe adresa de e-mail silvia.dumitrache@cncd.org.ro.

 

20 aprilie 2017

Noutati

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor

21 Apr 2017


Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 27.04.2017 

ANUNŢ DE CONCURS

04 Apr 2017

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează concurs în data de 27 aprilie 2017 ora 10:00 la sediul din…

ANUNŢ DE CONCURS

24 Mar 2017

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează, la sediul său din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1…


toate articolele