Serviciul juridic, contencios si contracte
SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS SI CONTRACTE

Activitatea Serviciului Juridic Contencios si Contracte este coordonata si condusa de catre seful de serviciu si este subordonat directorului Directiei.
In scopul desfasurarii principalelor activitati ale Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, atat ca garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, in conformitate cu legislatia interna in vigoare si cu documentele la care Romania este parte, cat si ca autoritate publica autonoma, Serviciul Juridic Contencios si Contracte exercita urmatoarele atributii:

Atributii de reprezentare a intereselor CNCD-ului in fata instantelor de judecata ori a altor organe de jurisdictie:
- reprezinta si apara drepturile si interesele institutiei in fata instantelor de judecata  si a altor organe de jurisdictie;
-  intomeste si depune, in termenele procedurale, cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, notele de raspuns, concluziile scrise si probele, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in dosarele in care CNCD este parte;
- intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea CNCD-ului;
- inregistreaza, tine evidenta si intocmeste statistici cu privire la procesele CNCD-ului aflate pe rolul instantelor de judecata  ori a altor organe de jurisdictie.

Atributii de avizare sub aspectul legalitatii actelor juridice incheiate de catre CNCD, precum si alte atributii de cercetare si consiliere juridica:
- vizeaza de legalitate actele privind masurile ce urmeaza a fi luate de conducerea institutiei in desfasurarea activitatii sale, precum si asupra oricaror acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a institutiei;
- vizeaza de legalitate ordinele emise de Presedintele CNCD;
- obtine titluri executorii si sesizeaza Directia Economica si de Resurse Umane, in vederea luarii masurilor necesare pentru realizarea executarii silite a drepturilor de creanta si pentru realizarea altor drepturi;
- acorda asistenta de specialitate celorlalte compartimente ale Consiliului;
- propune Presedintelui proiecte de acte normative in domeniul de activitate al Consiliului;
- la solicitarea Presedintelui, studiaza si propu
ne avizarea proiectelor de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor si a libertatilor, in conditii de egalitate si nediscriminare;

-  efectueaza studii comparative pe legislatie;
- la solicitarea si cu acordul Presedintelui, colaboreaza cu autoritatile publice, persoanele juridice si persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sanctionarii si eliminarii tuturor formelor de discriminare;
- participa la activitati de profil cu caracter national si international, asigurandu-se in acest fel participarea directa si pe baza de reciprocitate la manifestari similare peste hotare;
- alte atributii stabilite, in functie de specificul activitatii, de catre directorul Directiei Juridice si Presedintele Consiliului.

Sef serviciu
Cristian
 NUICA

Functionari publici:

Marius ANTOFI – Consilier juridic debutant
Adriana BITAN – Consilier juridic debutant
Vlad Ovidiu IFRIM - Consilier juridic asistent
Adriana MUCALAU – Consilier juridic asistent
Andra Maria SERBU - Referent asistent
Ana Vitalia TARCUTA - Consilier juridic asistent
Stefan Ioan VASILESCU – Consilier juridic asistent

Declaratii de avere si interese 2009

Noutati

Comunicat de presă referitor la afirmațiile domnului Aurelian Bădulescu la adresa unui cetățean aparținând comunității evreiești

17 Jul 2019

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a…

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - ”10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și abordări noi a acțiunilor privind infracțiunile motivate de ură”

28 Jun 2019

Conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel

11 Jun 2019

Proiect ”10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și…


toate articolele