ANUNŢ DE CONCURS

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează, la sediul său din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs în data de 25 aprilie 2017, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante.

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 25 aprilie 2017, ora 12:00 şi un interviu în termenul legal.

În cadrul concursului se va desfăşura proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare pe calculator.

Data de susţinere a probei suplimentare: 25 aprilie 2017 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a.

Funcţiile publice vacante sunt următoarele:

1.Referent cls.III grad profesional debutant în cadrul Direcţiei Juridice, Serviciul de Inspecţie – 1 post

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Cunoştinţe de operare pe calculator: MS Word, poştă electronică, Internet, nivel de bază;
- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudinea de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitatea de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.

2.Consilier cls. I grad profesional principal în cadrul Biroului Resurse Umane şi Salarizare – 1 post

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
- Cunoştinţe de operare pe calculator: Windows, Office, Internet, nivel mediu;
- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: spirit de lucru în echipă, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe, asumarea
responsabilităţii, consecvenţă, abilitate de comunicare, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată 2) cu modificările şi completările ulterioare;
2. condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare postului scos la concurs;
3. abilităţile, calităţile şi aptitudinile necesare postului.

PREŞEDINTE,

Csaba Ferenc ASZTALOS

 

Acte necesare 24.03.2017

Bibiografie Consilier Principal

Bibliografie Referent Debutant

Model adeverinta

Noutati

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi pana la data de 14.05.2019

21 May 2019

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi pana la data de 14.05.2019 la concursul organizat in data de 28.05.2019 pentru…

Raportul de activitate al institutiei pe anul 2018

18 May 2019

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a elaborat si pune la dispozitia celor interesati 

Invitatie de participare

15 May 2019

Achiziție publică având ca obiect servicii de cazare, restaurant, pauze de cafea și închiriere sală de conferință…


toate articolele