ANUNŢ DE CONCURS

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează, la sediul său din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs în data de 20 decembrie 2016 pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 20 decembrie 2016 ora 12:00 şi un interviu în termenul legal.

În cadrul concursului se va desfăşura proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de limbă engleză şi a cunoştinţelor de operare pe calculator.

Data de susţinere a probei suplimentare: 20 decembrie 2016 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a.

Funcţiile publice vacante sunt în cadrul Direcţiei Juridice – Serviciul de Inspecţie, următoarele:

1.Consilier juridic cls. I grad profesional asistent – 1 post

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 • Studii de specialitate: studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv
  studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator: MS Windows, MS Office, Internet, nivel mediu;
 • Limbi străine : limba engleză, citit, scris, vorbit, nivel mediu.;
 • Abilităti, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudine de comunicare, aptitudinea de a desfaşura activităţi complexe şi în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea resposabilităţii, pastrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.
 • Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări interne şi internaţionale.

2.Consilier juridic cls. I grad profesional principal – 1 post

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 • Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator: MS Windows, MS Office, Internet, nivel mediu;
 • Limbi străine : limba engleză, citit, scris, vorbit, nivel mediu.;
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudine de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea resposabilităţii, pastarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.
 • Cerinţe specifice : disponibilitate pentru deplasări interne şi internaţionale.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:

 1. condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată 2) cu modificările şi completările ulterioare;
 2. condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare postului scos la concurs;
 3. abilităţile, calităţile şi aptitudinile necesare postului.

Acte necesare

anunt concurs asistent DJ

anunt concurs principal DJ

Model_adeverinta

Noutati