ANUNŢ DE CONCURS

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează, la sediul său din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs în data de 05 decembrie 2016, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 05 decembrie 2016, ora 12:00 şi un interviu în termenul legal.

In cadrul concursului se va desfăşura proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare pe calculator şi a limbii engleze. Data de susţinere a probei suplimentare: 05 decembrie 2016 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a.

Funcţia publică temporar vacantă:

Consilier juridic cls.I grad profesional superior în cadrul Direcţiei Juridice, Serviciul Juridic, Contencios şi Contracte – 1 post.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 • Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
  durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
 • Perfecţionări ( specializări ): Curs achiziţii publice;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel,PowerPoint, browser internet, nivel avansat;
 • Limbi străine:limba engleză, citit–scris–vorbit nivel avansat;
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudinea de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitatea de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor;
 • Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări interne şi internaţionale.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată 2) cu modificările şi completările ulterioare;
 2. condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare postului scos la concurs;
 3. abilităţile, calităţile şi aptitudinile necesare postului.

Acte_necesare

Bibliografie_Juridic_cons.juridic_sup

Model_adeverinta

Noutati

Comunicat de presă referitor la declarația doamnei Prim-ministru Dăncilă Viorica Vasilica din data 15 februarie 2018

16 Feb 2018

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să se autosesizeze cu privire la declarația doamnei Prim-ministru Dăncilă Viorica…

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 07.02.2018

07 Feb 2018

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 07.02.2018

Comunicat de presă referitor la hotărârea adoptată de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 31.01.2018

31 Jan 2018

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…


toate articolele