ANUNŢ DE CONCURS

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează, la sediul său din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs în data de 05 decembrie 2016, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 05 decembrie 2016, ora 12:00 şi un interviu în termenul legal.

In cadrul concursului se va desfăşura proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare pe calculator şi a limbii engleze. Data de susţinere a probei suplimentare: 05 decembrie 2016 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a.

Funcţia publică temporar vacantă:

Consilier juridic cls.I grad profesional superior în cadrul Direcţiei Juridice, Serviciul Juridic, Contencios şi Contracte – 1 post.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 • Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
  durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
 • Perfecţionări ( specializări ): Curs achiziţii publice;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel,PowerPoint, browser internet, nivel avansat;
 • Limbi străine:limba engleză, citit–scris–vorbit nivel avansat;
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudinea de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitatea de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor;
 • Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări interne şi internaţionale.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată 2) cu modificările şi completările ulterioare;
 2. condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare postului scos la concurs;
 3. abilităţile, calităţile şi aptitudinile necesare postului.

Acte_necesare

Bibliografie_Juridic_cons.juridic_sup

Model_adeverinta

Noutati

Anunt de concurs

31 Aug 2018

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1…

Rezultatele finale ale concursul organizat în data de 25.07.2018 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

27 Jul 2018

Rezultatele finale ale concursul organizat în data de 25.07.2018 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

Comunicat de presă referitor la declarațiile domnului Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din data de 24 iulie 2018

26 Jul 2018

Comunicat de presă referitor la declarațiile domnului Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din data de 24 iulie 2018


toate articolele