ANUNŢ DE CONCURS

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează, la sediul său din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs în data de 05 decembrie 2016, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 05 decembrie 2016, ora 12:00 şi un interviu în termenul legal.

In cadrul concursului se va desfăşura proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare pe calculator şi a limbii engleze. Data de susţinere a probei suplimentare: 05 decembrie 2016 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a.

Funcţia publică temporar vacantă:

Consilier juridic cls.I grad profesional superior în cadrul Direcţiei Juridice, Serviciul Juridic, Contencios şi Contracte – 1 post.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 • Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
  durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
 • Perfecţionări ( specializări ): Curs achiziţii publice;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel,PowerPoint, browser internet, nivel avansat;
 • Limbi străine:limba engleză, citit–scris–vorbit nivel avansat;
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudinea de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitatea de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor;
 • Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări interne şi internaţionale.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată 2) cu modificările şi completările ulterioare;
 2. condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare postului scos la concurs;
 3. abilităţile, calităţile şi aptitudinile necesare postului.

Acte_necesare

Bibliografie_Juridic_cons.juridic_sup

Model_adeverinta

Noutati