Comunicat de presa referitor la hotararea adoptata de Colegiul director al CNCD in sedinta din data de 28.09.2016

 

Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in sedinta de solutionare a petitiilor in data de 28.09.2016, ca urmare a unor plangeri, a adoptat in procedura de urgenta doua hotarari privind organizarea examenului pentru posturile de director si director adjunct din cadrul unitatilor de invatamant din sistemul preuniversitar, dupa cum urmeaza:

I.

Prima hotarare a avut ca obiect analiza din perspectiva existentei unei fapte de discriminare a art 21, alin. (5) din Ordinul MENCS nr. 5080/2016, cu urmatorul continut: „persoanele care se afla in relatie de soti si rude de gradul I nu pot ocupa concomitent functii, astfel incat unul sau una sa se afle fata de celalalt, ori cealalta intr-o poziție de conducere, indrumare si control, la orice nivel, intr-o unitate de invatamant preuniversitar, inspectorat scolar, Casa Corpului Didactic, palatele și cluburile copiilor și elevilor, cluburile sportive școlare”.

Petenta considera ca prevederile in cauza limiteaza accesul la concurs pe criteriul de rudenie.

Raportat la speta, Colegiul director a constatat ca Legea Educatiei Nationale nr. 1/2010 la art. 257 alin. (4) reglementeaza singurele incompatibilitati pe perioada de exercitare a unui mandat de director sau director adjunct al unei unitati scolare din invatamantul preuniversitar, dupa cum urmeaza:

“(4) Directorul si directorul adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitarii mandatului, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.”

Prin art. 21, alin. (5) din Ordinul MENCS nr. 5080/2016 s-a adaugat la lege, introducandu-se alte incompatibilitati nejustificate de un scop legitim de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

In consecinta, Colegiul director constata ca prevederile art. 21, alin. (5) din Ordinul MENCS nr. 5080/2016 constituie discriminare directa, pe criteriul rudeniei (rude de gradul I si sot/sotie), prin care se limiteaza accesul in conditii de egalitate la ocuptarea functiei de director/director adjunct al unei unitati de invatamant preuniversitar.

Colegiul director a aplicat sanctiunea contraventionala a avertismentului Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si recomanda emiterea unei circulare in sensul deciziei CNCD, respectiv dispune monitorizarea punerii in aplicare a hotararii. In cazul neaplicarii hotararii, CNCD se va autosesiza.

In drept, hotararea se fundamenteaza pe prevederile art.2 alin.1 coroborat cu art.6 din O.G. nr. 137/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.

Hotararea Inspectoratului Scolar Judetean Mures nr. 46 din data de 19 septembrie 2016, prin care se stabileste si se aproba lista functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant din judetul Mures, cu precizarea functiilor pentru care candidatii trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de art. 3 alin. (6) din OMECS nr. 5080/2016 constituie discriminare directa pe criteriul de limba potrivit prevederilor art.2 alin.1 coroborat cu art.6 din O.G. nr. 137/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, OMECS nr. 5080/2016 prevede la art. 3 alin. (6) urmatoarele: “in cazul unititatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, unul dintre directori are obligatia cunoasterii limbii respective, dovedite cu documente justificative”.

Hotararea ISJ Mures nr. 46/2016 prin care foloseste criteriul numarul claselor cu predare in limba romana si in limbile minoritatilor nationale pentru desemnarea functiilor de director / director adjunct pentru care trebuie indeplinite cerintele art. 3 alin.(6) constutie discriminare directa pe criteriul de limba.

Singurul criteriu prevazut de lege si OMECS nr. 5080/2016 pentru stabilirea functiei de conducere (director sau director adjunct) care trebuie sa indeplineasca cerinta din art. 3 alin. (6) din OMECS nr. 5080/2016 este rezultatul concursului. Doar ca urmare a concursului se poate decide care dintre functii trebuie sa indeplineasca cerinta din art. 3 alin. (6) din OMECS nr. 5080/2016.

Colegiul director a aplicat sanctiunea contraventionala a avertismentului Inspectoratului Scolar Judetean Mures si recomanda retragerea hotararii in cauza, respectiv, dispune monitorizarea punerii in aplicare a hotararii. In cazul neaplicarii hotararii, CNCD se va autosesiza.

In drept, hotararea se fundamenteaza pe prevederile art.2 alin.1 coroborat cu art.6 din O.G. nr. 137/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vot: in unanimitate a celor prezenti (7 voturi).

Hotararile motivate vor fi comunicate partilor, in termen legal, si sunt supuse caii de atac la instanta de contencios administrativ.

Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
28.09.2016
Bucuresti

 

Noutati