Anunt de concurs

 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii organizeaza, la sediul sau din Bucuresti, Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs în data de 24 octombrie 2016, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta.

Concursul va consta într-o proba scrisa de verificare a cunostintelor în domeniul legislatiei si a materialelor bibliografice, în data de 24 octombrie 2016, ora 12:00 si un interviu în termenul legal.

In cadrul concursului se va desfasura proba suplimentara eliminatorie de testare a cunostintelor de operare pe calculator.

Data de sustinere a probei suplimentare: 24 octombrie 2016 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul institutiei în termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a.

Functia publica vacanta:

Consilier cls. I grad profesional principal în cadrul Biroului Resurse Umane si Salarizare – 1 post

Conditiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul stiintelor economice;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
Cunostinte de operare pe calculator: Windows, Office, Internet, nivel mediu;
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: spirit de lucru în echipa, aptitudinea de a desfasura activitati complexe, asumarea responsabilitatii, consecventa, abilitate de comunicare, promptitudine si eficienta în executarea lucrarilor, pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor.
În vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

1. conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata 2) cu modificarile si completarile ulterioare;

2. conditiile de studii si de vechime în specialitatea studiilor corespunzatoare postului scos la concurs;

3. abilitatile, calitatile si aptitudinile necesare postului.

 

Acte necesare.pdf

Anunt de concurs.doc.

Bibliografie BRUS.pdf

Model adeverinta.pdf

 

Noutati

“Conferința Nediscriminării si a Egalității de Șanse” Ediția A XI A – 2017

10 Nov 2017

În urma Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Comisia Pentru Drepturile…

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 11.10.2017

11 Oct 2017

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD

13 Sep 2017

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD


toate articolele