Rezultatul procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica in cadrul proiectului cod PEH001

 

Sigle_CoE_si_CNCD_pt__site_6_.png

 

ANUNT

Privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie

publica a serviciilor de consultanta pentru elaborarea de politici publice

 

Obiectul achizitiei: atribuirea de servicii de consultanta in materie de egalitate de sanse Cod CPV 98200000-5

Sursa de finantare: Granturi SEE (Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014) si bugetul de stat

Invitatia de participare afost postata in data de 09.08.2016 pe pagina de internet a C.N.C.D

Comisia de evaluare, numita prin Ordinul Presedintelui C.N.C.D. nr. 302 din 05.08.2016, a procedat in data de 24.08.2016, la ora 11:00, la deschiderea ofertelor.

A depus oferta urmatorul operator economic:
1. Asociatia Centrul European de Expertiza Juridica

In urma aplicarii criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret”, au rezultat urmatoarele:

In conformitate cu Procedura formalizata privind achizitia de produse si servicii prin achizitia directa – PO 06.01.04, ofertantul castigator este Asociatia Centrul European de Expertiza Juridica cu o oferta de: 23.333,34 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 4.666,66 lei.

Anexam Raportul procedurii.

 

Sigle_proiect_SEE_pt__site_bun_6_.png

 

Noutati

Anunt de concurs

31 Aug 2018

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1…

Rezultatele finale ale concursul organizat în data de 25.07.2018 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

27 Jul 2018

Rezultatele finale ale concursul organizat în data de 25.07.2018 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

Comunicat de presă referitor la declarațiile domnului Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din data de 24 iulie 2018

26 Jul 2018

Comunicat de presă referitor la declarațiile domnului Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din data de 24 iulie 2018


toate articolele