Rezultatul procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica in cadrul proiectului cod PEH001

 

Sigle_CoE_si_CNCD_pt__site_6_.png

 

ANUNT

Privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica a serviciilor de consultanta pentru elaborarea de politici publice

Obiectul achizitiei: atribuirea de servicii de consultanta in materie de egalitate de sanse Cod CPV 98200000-5

Sursa de finantare: Granturi SEE (Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014) si bugetul de stat

Invitatia de participare a fost postata in data de 09.08.2016 pe pagina de internet a C.N.C.D

Comisia de evaluare, numita prin Ordinul Presedintelui C.N.C.D. nr. 302 din 05.08.2016, a procedat in data de 24.08.2016, la ora 11:00, la deschiderea ofertelor.

A depus oferta urmatorul operator economic:
1. Asociatia Centrul European de Expertiza Juridica

In urma aplicarii criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret”, au rezultat urmatoarele:

In conformitate cu Procedura formalizata privind achizitia de produse si servicii prin achizitia directa – PO 06.01.04, ofertantul castigator este Asociatia Centrul European de Expertiza Juridica cu o oferta de: 23.333,34 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 4.666,66 lei.

Anexam Raportul procedurii

 

 

Sigle_proiect_SEE_pt__site_bun_6_.png

 

Noutati

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018

11 Dec 2018

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018, pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul probei practice pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

06 Dec 2018

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018 pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

03 Dec 2018

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi pana la data de 27 noiembrie 2018 la concursul organizat in data de 6…


toate articolele