Rezultatul procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica in cadrul proiectului cod PEH001

 

Sigle_CoE_si_CNCD_pt__site_6_.png

 

ANUNT

Privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica a serviciilor de consultanta pentru elaborarea de politici publice

Obiectul achizitiei: atribuirea de servicii de consultanta in materie de egalitate de sanse Cod CPV 98200000-5

Sursa de finantare: Granturi SEE (Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014) si bugetul de stat

Invitatia de participare a fost postata in data de 09.08.2016 pe pagina de internet a C.N.C.D

Comisia de evaluare, numita prin Ordinul Presedintelui C.N.C.D. nr. 302 din 05.08.2016, a procedat in data de 24.08.2016, la ora 11:00, la deschiderea ofertelor.

A depus oferta urmatorul operator economic:
1. Asociatia Centrul European de Expertiza Juridica

In urma aplicarii criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret”, au rezultat urmatoarele:

In conformitate cu Procedura formalizata privind achizitia de produse si servicii prin achizitia directa – PO 06.01.04, ofertantul castigator este Asociatia Centrul European de Expertiza Juridica cu o oferta de: 23.333,34 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 4.666,66 lei.

Anexam Raportul procedurii

 

 

Sigle_proiect_SEE_pt__site_bun_6_.png

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la hotărârea adoptată de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 26.02.2018

26 Feb 2018

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 22.02.2018

22 Feb 2018

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…

Comunicat de presă referitor la declarația doamnei Prim-ministru Dăncilă Viorica Vasilica din data 15 februarie 2018

16 Feb 2018

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să se autosesizeze cu privire la declarația doamnei Prim-ministru Dăncilă Viorica…


toate articolele