Anunt de concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante

ANUNT DE CONCURS

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii organizeaza, la sediul sau din Bucuresti, Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs in data de 5 septembrie 2016 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta.

Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor in domeniul legislatiei si a materialelor bibliografice, in data de 5 septembrie 2016 ora 12:00 si un interviu in termenul legal.
In cadrul concursului se va desfasura proba suplimentara eliminatorie de testare a cunostintelor de operare pe calculator.
Data de sustinere a probei suplimentare: 5 septembrie 2016 ora 10:00.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul institutiei in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III – a.
Functa publica vacanta:
Consilier cls. I grad profesional principalin cadrul Biroului Resurse Umane si Salarizare– 1 post
Conditiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
- Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice;
- Vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani;
- Cunostinte de operare pe calculator: Windows, Office, Internet, nivel mediu;
- Abilitati, calitati si aptitudini necesare: spirit de lucru in echipa, aptitudinea de a desfasura activitati complexe, asumarea responsabilitatii, consecventa, abilitate de comunicare, promptitudine si eficienta in executarea lucrarilor, pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor.

In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
1. conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
(republicata 2) cu modificarile si completarile ulterioare;
2. conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor corespunzatoare postului scos la
concurs;
3. abilitatile, calitatile si aptitudinile necesare postului.


Acte necesare

Bibliografie

Model adeverinta

 

Noutati

“Conferința Nediscriminării si a Egalității de Șanse” Ediția A XI A – 2017

10 Nov 2017

În urma Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Comisia Pentru Drepturile…

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 11.10.2017

11 Oct 2017

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD

13 Sep 2017

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD


toate articolele