Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a unui trainer in cadrul proiectului cod PEH001

 

Rezultatul procedurii de selectie a unui trainer pentru participarea

la patru (4) sesiuni de formare in domeniul nediscriminarii si al egalitatii de sanse

in perioadele 01–02.06.2016, 07-08.06.2016, 22–23.06.2016, 28–29.06.2016

 

Obiectul achizitiei: atribuirea contractului privind achiziția publica pentru furnizarea de servicii de formare profesionala - Cod CPV 80530000-8, in conformitate cu Procedura Operationala privind achizitia de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B – PO 06.01.2010

Sursa de finantare: Granturi SEE (Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014) si bugetul de stat

Invitatia de participare a fost postata in data de 24.05.2016 pe pagina de internet a C.N.C.D.

Comisia de evaluare, numita prin Ordinul Presedintelui C.N.C.D. nr. 153 din 24.05.2016, procedand in data de 27.05.2016, la ora 13:00, la deschiderea ofertelor, a constatat ca nu s-a depus nici o oferta pana la data limita de depunere a ofertelor – 27.05.2016, ora 10:00.

Ca urmare, procedura de selectie a unui trainer a fost anulata.

 

 

Noutati

“Conferința Nediscriminării si a Egalității de Șanse” Ediția A XI A – 2017

10 Nov 2017

În urma Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Comisia Pentru Drepturile…

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 11.10.2017

11 Oct 2017

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD

13 Sep 2017

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD


toate articolele