Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a unui trainer in cadrul proiectului cod PEH001

 

Rezultatul procedurii de selectie a unui trainer pentru participarea

la patru (4) sesiuni de formare in domeniul nediscriminarii si al egalitatii de sanse

in perioadele 01–02.06.2016, 07-08.06.2016, 22–23.06.2016, 28–29.06.2016

 

Obiectul achizitiei: atribuirea contractului privind achiziția publica pentru furnizarea de servicii de formare profesionala - Cod CPV 80530000-8, in conformitate cu Procedura Operationala privind achizitia de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B – PO 06.01.2010

Sursa de finantare: Granturi SEE (Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014) si bugetul de stat

Invitatia de participare a fost postata in data de 24.05.2016 pe pagina de internet a C.N.C.D.

Comisia de evaluare, numita prin Ordinul Presedintelui C.N.C.D. nr. 153 din 24.05.2016, procedand in data de 27.05.2016, la ora 13:00, la deschiderea ofertelor, a constatat ca nu s-a depus nici o oferta pana la data limita de depunere a ofertelor – 27.05.2016, ora 10:00.

Ca urmare, procedura de selectie a unui trainer a fost anulata.

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la hotărârea adoptată de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 26.02.2018

26 Feb 2018

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 22.02.2018

22 Feb 2018

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…

Comunicat de presă referitor la declarația doamnei Prim-ministru Dăncilă Viorica Vasilica din data 15 februarie 2018

16 Feb 2018

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să se autosesizeze cu privire la declarația doamnei Prim-ministru Dăncilă Viorica…


toate articolele