Rezultatul procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica in cadrul proiectului cod PEH001

 

Sigle_CoE_si_CNCD_pt__site_6_.png

 

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica a serviciilor necesare organizarii unui numar de patru (4) sesiuni de formare in domeniul nediscriminarii si al egalitatii de sanse

in localitatea Brasov, in perioadele 30.05–02.06.2016, 06-09.06.2016, 21–24.06.2016, 27–30.06.2016

 

Obiectul achizitiei: atribuirea de servicii hoteliere - Cod CPV 55100000-1, servicii de restaurant - Cod CPV 55300000-3 si servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - Cod CPV 55120000-7

Sursa de finantare: Granturi SEE (Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014) si bugetul de stat

Invitatia de participare a fost postata in data de 24.05.2016 pe pagina de internet a C.N.C.D.

Comisia de evaluare, numita prin Ordinul Presedintelui C.N.C.D. nr. 152 din 24.05.2016, a procedat în data de 26.05.2016, la ora 15:00, la deschiderea ofertelor.

A depus oferta urmatorul operator economic:

1. S.C. HP Tower One S.R.L. – Hotel Ramada Brasov

 

In urma evaluarii ofertelor au reiesit urmatoarele:

Nr. Crt. Denumire oferta Calificativ   Decizie
1. S.C. HP Tower One S.R.L. – Hotel Ramada Brasov admisibila admis

 

 

In urma aplicarii criteriului de atribuire „Pretul cel mai scazut”, au rezultat urmatoarele:

In conformitate cu Procedura Operationala privind achizitia de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B – PO 06.01.2010, ofertantul castigator este S.C. HP Tower One S.R.L. – Hotel Ramada Brasov cu o oferta de: 116.538,60 lei fara TVA, la care se adaugă TVA in suma de 11.016,47 lei, si cu o durata de 30 zile calendaristice.

 

Sigle_proiect_SEE_pt__site_bun_6_.png

 

Noutati

Anunt de concurs

31 Aug 2018

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1…

Rezultatele finale ale concursul organizat în data de 25.07.2018 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

27 Jul 2018

Rezultatele finale ale concursul organizat în data de 25.07.2018 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

Comunicat de presă referitor la declarațiile domnului Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din data de 24 iulie 2018

26 Jul 2018

Comunicat de presă referitor la declarațiile domnului Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din data de 24 iulie 2018


toate articolele