Rezultatul procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica in cadrul proiectului cod PEH001

 

Sigle_CoE_si_CNCD_pt__site_6_.png

 

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica a serviciilor necesare organizarii unui numar de patru (4) sesiuni de formare in domeniul nediscriminarii si al egalitatii de sanse

in localitatea Brasov, in perioadele 30.05–02.06.2016, 06-09.06.2016, 21–24.06.2016, 27–30.06.2016

 

Obiectul achizitiei: atribuirea de servicii hoteliere - Cod CPV 55100000-1, servicii de restaurant - Cod CPV 55300000-3 si servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - Cod CPV 55120000-7

Sursa de finantare: Granturi SEE (Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014) si bugetul de stat

Invitatia de participare a fost postata in data de 24.05.2016 pe pagina de internet a C.N.C.D.

Comisia de evaluare, numita prin Ordinul Presedintelui C.N.C.D. nr. 152 din 24.05.2016, a procedat în data de 26.05.2016, la ora 15:00, la deschiderea ofertelor.

A depus oferta urmatorul operator economic:

1. S.C. HP Tower One S.R.L. – Hotel Ramada Brasov

 

In urma evaluarii ofertelor au reiesit urmatoarele:

Nr. Crt. Denumire oferta Calificativ   Decizie
1. S.C. HP Tower One S.R.L. – Hotel Ramada Brasov admisibila admis

 

 

In urma aplicarii criteriului de atribuire „Pretul cel mai scazut”, au rezultat urmatoarele:

In conformitate cu Procedura Operationala privind achizitia de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B – PO 06.01.2010, ofertantul castigator este S.C. HP Tower One S.R.L. – Hotel Ramada Brasov cu o oferta de: 116.538,60 lei fara TVA, la care se adaugă TVA in suma de 11.016,47 lei, si cu o durata de 30 zile calendaristice.

 

Sigle_proiect_SEE_pt__site_bun_6_.png

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la eroarea materială față de calitatea părților implicate în dosarul nr. 197/2018

08 Jun 2018

În ziua de 04.06.2018, la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a avut loc ședința de audieri a Colegiului…

Comunicat de presă referitor la hotărârea adoptată de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 09.05.2018

09 May 2018

Comunicat de presă referitor la hotărârea adoptată de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 09.05.2018

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel, din cadrul proiectului ”Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI”

08 May 2018

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel, din cadrul proiectului ”Parteneriat pentru egalitatea persoanelor…


toate articolele