Invitatie de participare pentru atribuirea unui contract de achizitie publica in cadrul proiectului cod PEH001

 

Sigle_CoE_si_CNCD_pt__site_6_.png

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii hoteliere, de restaurant, de inchiriere sala de

instruire si pauza de cafea pentru organizarea unui numar de patru sesiuni de formare

 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii implementeaza, in perioada 01 martie 2014 – 31 august 2016 (in conformitate cu Contractul de finanţare nr. 01/PD/28.02.2014 – prelungit cu 6 luni calendaristice prin Actul adiţional nr. 5/26.02.2016), Proiectul predefinit “Imbunataţirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societaţii civile”, finantat in cadrul programului RO10 – Copii si tineri la risc si initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE), 2009-2014.

In vederea implementarii proiectului sus-mentionat, in conformitate cu graficul de activitati aprobat, C.N.C.D. solicita oferte privind procedura de achiziţie publica de servicii hoteliere, de restaurant, de inchiriere sala de instruire si pauza de cafea pentru organizarea unui număr de patru (4) sesiuni de formare, in localitatea Brasov, in urmatoarele perioade:

· 30 mai – 02 iunie 2016
· 06 iunie – 09 iunie 2016
· 21 iunie – 24 iunie 2016
· 27 iunie – 30 iunie 2016

 

Cod CPV: SERVICII HOTELIERE - Cod CPV 55100000-1, „SERVICII DE RESTAURANT SI DE SERVIRE A MANCARII“ - Cod CPV 55300000-3, „SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL” - Cod CPV 55120000-7.

Achizitia se va efectua in baza Procedurii operationale privind achizitia de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B - PO 06.01.10, in conditiile art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Documentatia de atribuire poate fi descarcata accesand link-ul de mai jos.

In speranta unei bune colaborari, asteptam raspunsul dumneavoastra, pana la data de 26.05.2016, ora 12:00, pe adresa de e-mail silvia.dumitrache@cncd.org.ro.

 

Documentatie privind achizitia de servicii hoteliere, de restaurant, de inchiriere sala de instruire si pauza de cafea

 

Sigle_proiect_SEE_pt__site_bun_6_.png

 

 

Noutati

“Conferința Nediscriminării si a Egalității de Șanse” Ediția A XI A – 2017

10 Nov 2017

În urma Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Comisia Pentru Drepturile…

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 11.10.2017

11 Oct 2017

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD

13 Sep 2017

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD


toate articolele