Rezultatul procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii pentru organizarea unei sesiuni de formare in Brasov

 

ANUNT

Privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica a serviciilor necesare organizarii

unei sesiuni de formare in domeniul nediscriminarii in localitatea Brasov, in perioada 23–26 Mai 2016

 

Obiectul achizitiei: atribuirea de servicii hoteliere - Cod CPV 55100000-1, servicii de restaurant - Cod CPV 55300000-3 si servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - Cod CPV 55120000-7

Sursa de finantare: Granturi SEE (Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014) si bugetul de stat

Invitatia de participare a fost postata in data de 18.05.2016 pe pagina de internet a C.N.C.D.

Comisia de evaluare, numita prin Ordinul Presedintelui C.N.C.D. nr. 140 din 19.05.2016, a procedat în data de 20.05.2016, la ora 12:30, la deschiderea ofertelor.

A depus oferta urmatorul operator economic:

1. S.C. HP Tower One S.R.L. – Hotel Ramada Brasov

 

În urma evaluarii ofertelor au reiesit urmatoarele:

Nr. Crt. Denumire oferta Calificativ   Decizie
1. S.C. HP Tower One S.R.L. – Hotel Ramada Brasov admisibila admis

 

In urma aplicarii criteriului de atribuire „Pretul cel mai scazut”, au rezultat urmatoarele:   

In conformitate cu Procedura Operationala privind achizitia de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B – PO 06.01.2010, ofertantul castigator este S.C. HP Tower One S.R.L. – Hotel Ramada Brasov cu o oferta de: 34.073,40 lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 3.198,60 lei, si cu o durata de 30 zile calendaristice.

 

Noutati

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018

11 Dec 2018

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018, pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul probei practice pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

06 Dec 2018

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018 pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

03 Dec 2018

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi pana la data de 27 noiembrie 2018 la concursul organizat in data de 6…


toate articolele