Invitatie de participare

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii hoteliere, de restaurant,

de inchiriere sala de instruire si pauza de cafea pentru organizarea unei sesiuni de formare

în perioada 23 – 26 Mai 2016, in localitatea Brasov.


Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii implementeaza, in perioada 01 martie 2014 – 31 august 2016 (in conformitate cu Contractul de finanţare nr. 01/PD/28.02.2014 – prelungit cu 6 luni calendaristice prin Actul adiţional nr. 5/26.02.2016), Proiectul predefinit “Imbunataţirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societaţii civile”, finantat in cadrul programului RO10 – Copii si tineri la risc si iniţiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE), 2009-2014.

In vederea implementarii proiectului sus-mentionat, in conformitate cu graficul de activitati aprobat, C.N.C.D. solicita oferte privind procedura de achiziţie publica de servicii hoteliere, de restaurant, de inchiriere sala de instruire si pauza de cafea pentru organizarea sesiunii de formare, planificata în perioada 23 – 26 Mai 2016, in Brasov.

Cod CPV: SERVICII HOTELIERE - Cod CPV 55100000-1, „SERVICII DE RESTAURANT SI DE SERVIRE A MANCARII“ - Cod CPV 55300000-3, „SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL” - Cod CPV 55120000-7

Achizitia se va efectua in baza Procedurii operationale privind achizitia de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B - PO 06.01.10, in conditiile art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Documentatia de atribuire este atasata.

In speranta unei bune colaborari, asteptam raspunsul dumneavoastra, pana la data de 20.05.2016, ora 12:00, pe adresa de e-mail silvia.dumitrache@cncd.org.ro.

 

Documentatie de atribuire

 

Noutati

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018

11 Dec 2018

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018, pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul probei practice pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

06 Dec 2018

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018 pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

03 Dec 2018

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi pana la data de 27 noiembrie 2018 la concursul organizat in data de 6…


toate articolele