Invitatie de participare

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii hoteliere, de restaurant,

de inchiriere sala de instruire si pauza de cafea pentru organizarea unei sesiuni de formare

în perioada 23 – 26 Mai 2016, in localitatea Brasov.


Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii implementeaza, in perioada 01 martie 2014 – 31 august 2016 (in conformitate cu Contractul de finanţare nr. 01/PD/28.02.2014 – prelungit cu 6 luni calendaristice prin Actul adiţional nr. 5/26.02.2016), Proiectul predefinit “Imbunataţirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societaţii civile”, finantat in cadrul programului RO10 – Copii si tineri la risc si iniţiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE), 2009-2014.

In vederea implementarii proiectului sus-mentionat, in conformitate cu graficul de activitati aprobat, C.N.C.D. solicita oferte privind procedura de achiziţie publica de servicii hoteliere, de restaurant, de inchiriere sala de instruire si pauza de cafea pentru organizarea sesiunii de formare, planificata în perioada 23 – 26 Mai 2016, in Brasov.

Cod CPV: SERVICII HOTELIERE - Cod CPV 55100000-1, „SERVICII DE RESTAURANT SI DE SERVIRE A MANCARII“ - Cod CPV 55300000-3, „SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL” - Cod CPV 55120000-7

Achizitia se va efectua in baza Procedurii operationale privind achizitia de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B - PO 06.01.10, in conditiile art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Documentatia de atribuire este atasata.

In speranta unei bune colaborari, asteptam raspunsul dumneavoastra, pana la data de 20.05.2016, ora 12:00, pe adresa de e-mail silvia.dumitrache@cncd.org.ro.

 

Documentatie de atribuire

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la eroarea materială față de calitatea părților implicate în dosarul nr. 197/2018

08 Jun 2018

În ziua de 04.06.2018, la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a avut loc ședința de audieri a Colegiului…

Comunicat de presă referitor la hotărârea adoptată de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 09.05.2018

09 May 2018

Comunicat de presă referitor la hotărârea adoptată de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 09.05.2018

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel, din cadrul proiectului ”Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI”

08 May 2018

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel, din cadrul proiectului ”Parteneriat pentru egalitatea persoanelor…


toate articolele