Finalizarea proiectului cu finantare nerambursabila cod SMIS 52473

 

Logo_proiect_POAT_1_.png

 

„Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”

Proiect co - finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013

Axa prioritara 1 – „Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor”

Domeniul major de interventie: 1.3 - „Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor

Contractul nr. 1.3.174

Cod SMIS 52473

Anunt finalizare proiect

„Formare în domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”

 

In luna octombrie 2015 s-a finalizat proiectul „Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”, derulat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in perioada 01 mai 2014 – 30 noiembrie 2015, s-a justificat in contextul necesitatii indeplinirii conditionalitatilor ex-ante in domeniul nediscriminarii, egalitatii de gen si protectiei persoanelor cu dizabilitati, pentru Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, conform Regulamentului (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013, prin asigurarea indeplinirii componentei de formare in domeniul nediscriminarii, egalitatii de gen si a drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Acest proiect a avut ca principal scop consolidarea capacitatii de evaluare a modului in care principiile antidiscriminarii, egalitatii de gen si drepturile persoanelor cu dizabilitati se regasesc pe parcursul diverselor etape aferente pregatirii, elaborarii si implementarii programelor operationale.

Programul de formare s-a adresat intregului personal implicat in managementul si controlul FESI din cadrul Autoritatilor de management, Organisme intermediare, Autoritatea de certificare si plata, Autoritatea de audit precum si Ministerul Fondurilor Europene. Desfasurarea programului de formare s-a axat pe legislatia si politica Uniunii in materie de antidiscriminare, egalitate de gen si protectia persoanelor cu dizabilitati fiind structurat in 3 module specifice domeniilor drepturilor omului, respectiv “Antidiscriminare”, “Egalitate de gen”, “Drepturile persoanelor cu dizabilitati”.

In cadrul proiectului au fost organizate organizate sesiuni de formare aferente fiecarei conditionalitati ex-ante, in Bucuresti si judetele Constanta, Prahova, Brasov si Suceava, la care au participat persoane implicate in managementul si controlul fondurilor europene structurale si de investitii, din cadrul autoritatilor de management, organismelor intermediare, autoritati de certificare si plata si autoritati de audit, la toate nivelurile relevante.

Proiectul a beneficiat de un buget total de 7.378.270,53 lei, din care:

5.533.702,90 lei – reprezentand asistenta financiara nerambursabila solicitata din Fondul European de Dezvoltare Regionala
1.844.567,63 – reprezentand co-finantarea solicitantului

 

30 noiembrie 2015

Noutati

ANUNŢ DE CONCURS

24 Mar 2017

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează, la sediul său din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1…

Comunicat de presa referitor la hotararea adoptata de Colegiul director al CNCD in sedinta din data de 01.02.2017

01 Feb 2017

Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in sedinta de solutionare a petitiilor in data de 01.02.2017, a…

Rezultatul final al examenului organizat in data de 21.11.2016 pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual

25 Nov 2016

Rezultatul final al examenului organizat in data de 21.11.2016 pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual


toate articolele