Invitatie la depunerea de oferte in vederea incheierii unui contract de achizitie publica


Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii lanseaza, tuturor operatorilor interesati, invitatia la depunere de oferte in vederea incheierii unui contract de achizitie publica pentru serviciul de formare si organizare de cursuri de specializare in cadrul proiectului "Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”, cod SMIS 52473.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Asistenta Tehnica, Axa Prioritara 1, „Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor”, Domeniul major de interventie 1.3 „Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor”. 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in calitate de Autoritate contractanta, urmareste prin incheierea acestui contract achizitionarea unui serviciu de formare, ce va cuprinde atat formarea propriu zisa, cat si organizarea administrativa a cursului, respectiv cazare si masa pentru participanti, formatori, asistenti formatori si 2 membri ai echipei de implementare inchiriere sali de curs si servicii de catering, precum si decontarea transportului pentru participanti, formatori, asistenti formatori si 2 membri ai echipei de implementare.

Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini al achizitiei, urmand ca incepand cu data de 22.07.2014, orele 10:00 sa poata ridica intreaga documentatie de atribuire de la sediul institutiei, situat in Piata Valter Maracineanu nr. 1-3, sector 1, Bucuresti.

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Cristina Vlad, consilier, tel. 0734551016, e-mail: cristina.vlad@cncd.org.ro.

 

Noutati

“Conferința Nediscriminării si a Egalității de Șanse” Ediția A XI A – 2017

10 Nov 2017

În urma Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Comisia Pentru Drepturile…

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în şedinţa din data de 11.10.2017

11 Oct 2017

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor…

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD

13 Sep 2017

Comunicat de presă privind alegerea vicepreședintelui CNCD


toate articolele