Proiectul "Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati"

 

Logo_proiect_POAT_1_.png

 

Comunicat de presa
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii lanseaza proiectul:

„Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”


Conform Regulamentului (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013, pentru a consolida performantele politicii de coeziune, pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeana a solicitat autoritatilor romane sa indeplineasca, printre altele, conditionalitatile generale referitoare la antidiscriminare, egalitatea de gen si dizabilitate.
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in calitatea sa de organism de egalitate, independent, autonom, a fost desemnat responsabil cu indeplinirea celor trei conditionalitati ex-ante. In acest sens, a fost depusa si aprobata Cererea de finantare pentru proiectul „Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati” - POAT 2007-2013, urmata de incheierea, in data de 14 mai 2014 a Contractului nr. 1.3.174 cod SMIS 52473.
Scopul proiectului este de a oferi personalului autoritatilor implicate in managementul si controlul fondurilor europene structurale si de investitii din cadrul Autoritatilor de Management, Organismelor Intermediare, Autoritatii de Certificare si Plata si Autoritatii de Audit, cunostintele necesare in domeniul legislatiei si politicilor europene si nationale referitoare la antidiscriminare, egalitate de gen si protectia persoanelor cu dizabilitati, prin aplicarea art. 9 al Conventiei Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati.
Selectia participantilor la cursurile de formare va fi realizata de catre Autoritatile de Management, Organismele Intermediare, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit si Ministerul Fondurilor Europene, respectiv Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, de acest program de formare urmand sa beneficieze 602 persoane din cadrul autoritatilor mentionate.

Programul de formare va urmari:

⇒ asigurarea pregatirii personalului autoritatilor implicate in managementul si controlul fondurilor europene structurale si de investitii, la toate nivelurile relevante in gestionarea dimensiunilor referitoare la antidiscriminare, egalitatea de sanse si drepturile persoanelor cu dizabilitati;
⇒ la sfarsitul programului de formare, beneficiarii formarii vor fi capabili sa identifice modul in care principiile antidiscriminarii, egalitatii de gen si drepturile persoanelor cu dizabilitati se regasesc pe parcursul diverselor etape aferente pregatirii, elaborarii si implementarii programelor operationale.

Proiectul beneficiaza de un buget total de 9.515.883,56 lei, din care:

► 7.103.191,59 lei – reprezentand asistenta financiara nerambursabila solicitata din Fondul European de Dezvoltare Regionala
► 2.367.730,53 lei – reprezentand co-finantarea solicitantului\
► 44.961,44 lei – reprezentand cheltuieli neeligibile suportate de catre CNCD cu titlu de contributii angajator.

Proiectul se incadreaza in AXA PRIORITARA 1 – „Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor”, Domeniul major de interventie: 1.3 - „Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor”.

Persoana de contact: Cristina Vlad, Consilier juridic, Directia Juridica
Tel. 0734551016, e-mail: cristina.vlad@cncd.org.ro

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007 – 2013

Noutati

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018

11 Dec 2018

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018, pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul probei practice pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

06 Dec 2018

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018 pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

03 Dec 2018

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi pana la data de 27 noiembrie 2018 la concursul organizat in data de 6…


toate articolele